تماس با ما

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات زیرسازی کف را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات تیرچه بلوک را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات آماده شدن جهت تحویل موقت را کنترل و بررسی نما...

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات سفید کاری را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات سنگ کاری را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات نعل درگاهی پنجره و درب ها را کنترل و بررسی نم...

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات موزاییک و سنگ فرش را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات کرسی چینی را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات کاشی کاری را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات ایمنی کارگاه را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات شیشه،قفل،لولا و یراق آلات را کنترل و بررسی نم...

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل قرنیز روی دیوارها را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

1 2 

 آدرس دفتر مرکزی : شيراز خيابان ستارخان نبش كوچه ١٣ ساختمان داريوش طبقه چهارم 

ارتباط با مدير عامل : 09177110025  محمد لطفى

دورنگار : ٠٧١٣٦٤٩١٩٥٠

ارتباط با رئيس دفتر :  0713649189007136491930 - 07136491891

ایمیل: info@abokhaksazan.com