تماس با ما

شهر کرمان واقع در جنوب شرقی ایران و مرکز استان کرمان است. کرمان با 1750 متر از سطح دریا شهری مرتفع محسوب ...

ادامه مطلب

شایان ذکر است هر آنچه نورپردازی های صورت گرفته مطوب تر و هدفمندتر شوند و از طریق طرح های بالادست هدایت و ...

ادامه مطلب

شهر تهران فرصت ها و پتانسیل های بسیاری برای جذب گردشگران دارد که به آنها بی توجهی می شود. تهران به عنوان ...

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات زیرسازی کف را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات تیرچه بلوک را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات آماده شدن جهت تحویل موقت را کنترل و بررسی نما...

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات سفید کاری را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات سنگ کاری را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات نعل درگاهی پنجره و درب ها را کنترل و بررسی نم...

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات مزاییک و سنگ فرش را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات کرسی چینی را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

شما با دانلود این چک لیست می توانید گام به گام مراحل عملیات کاشی کاری را کنترل و بررسی نمایید.

ادامه مطلب

1 2 3 

 آدرس دفتر مرکزی : شيراز خيابان ستارخان نبش كوچه ١٣ ساختمان داريوش طبقه چهارم 

ارتباط با مدير عامل : 09177110025  محمد لطفى

دورنگار : ٠٧١٣٦٤٩١٩٥٠

ارتباط با رئيس دفتر :  0713649189007136491930 - 07136491891

ایمیل: info@abokhaksazan.com