مدیرعامل : 0025 711 -0917

گروه معماری آب و خاک سازان در سال 1380 با سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدف فعالیت در حوزه طراحی، نظارت و اجرا و بازسازی پروژه های ساختمانی و تولیدات چوبی و MDF تاسیس گردید. این شرکت ارکان فعالیت خود را مبتنی بر مشتری مداری، تخصص گرائی، کیفیت ، استفاده از تکنولوژی روز با توجه به اصل یادگیری مستمر و شایستگی های فنی – مدیریتی بنا نهاده و در تلاش است با نقش آفرینی به عنوان یک نهاد دانش بنیان، با تداوم و تکامل معماری پر افتخار گذشته ایران زمین ، سهمی از معماری نوین جهان امروز را بخود اختصاص دهد. در این مسیر ، با بهره گیری از نیروهای متخصص ، متعهد و کارآمد و فن آوریهای نوین در راستای تحقق این هدف، در هنر معماری و دانش مهندسی،  با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها و رضایت و اعتماد مشتریان , خود را متعهد به اصول زیر می داند :

  • توسعه صنعت ساخت در تمامی ارکان مدیریتی، فنی، اجرایی و ترویج آخرین فنانوری ها و دستاوردها و اعتلای خدمات مهندسی از طریق بازآموزی، نوآموزی، نشراطلاعات و بسط ارزش ها و اخلاق حرفه ای با تکیه بر موثرترین تجهیزات و روش ها.
  • تلاش در جهت افزایش رضایت کارفرمایان با درک نیاز آنان و ارایه خدمات و محصولات مطابق با شرایط قراردادی و پایندی به آن و جلب رضایت کامل آنان و احترام به حقوق مشتریان.
  • تقویت و تثبیت موقعیت شرکت در بازار با ایجاد بیشینه خلاقیت در خلق طرح های معماری و بالا بردن راندمان و کیفیت زندگی و فضاهای زیستی به کمک ارتقاء کیفیت طراحی و ساخت و ساز با استفاده از استانداردها و روش های نوین جهانی و گشایش بازارهای جدید و صادرات خدمات فنی – مهندسی.
  • گسترش آگاهی، مسئولیت و توان مندی کارکنان با آموزش سیستماتیک مهارتهای شغلی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و جنبه های زیست محیطی و جلب مشارکت بیشتر آنان در تحقق اهداف و تصمیم‌گیری‌ها از طریق سیستم‌های انگیزشی، ترویج صداقت، وجدان کاری و پایبندی به تعهدات از طریق نظارت پیگیر و قاطعانه و پیشگیری از ایجاد زمینه برای هرگونه مفاسد اداری.
  • حفظ و بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان، پیمانکاران و بازدیدکنندگان از طریق شناسایی خطرات قابل پیش بینی و حصول اطمینان از اجرای سازوکارهای پیشگیرانه مناسب، حفظ و بهبود آمادگی کارکنان برای عکس العمل مناسب در حوادث و شرایط اضطراری، التزام به قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای مرتبط و حفظ آراستگی کارکنان و مراعات نظم و ساماندهی محیط های کاری.
  • ایفای تعهدات اجتماعی و ادای مسئولیت های قانونی در قبال محیط زیست ازطریق شناسایی جنبه های زیست محیطی و حصول اطمینان از اجرای سازوکارهای کنترلی یا پیشگیرانه مناسب، مد نظر قرار دادن جنبه های زیست محیطی در طرح های معماری و ساخت و ساز و مدیریت مصرف انر‍ژی و مواد در جهت کاهش آلاینده‌ها .