مدیرعامل : 0025 711 -0917
نظارت بر اجرا
در صورتی که کارفرما تمایل به اجرای طرح توسط پرسنل اجرایی تحت امر خود داشته باشد گروه معماری آب و خاک سازان خدماتی را جهت بهبود کیفی فرآیند اجرا به مشتریان خود ارائه می نماید.

در صورتی که کارفرما تمایل به اجرای طرح توسط پرسنل اجرایی تحت امر خود داشته باشد گروه معماری آّ= خدمات زیر را جهت بهبود کیفی فرآیند اجرا به مشتریان خود ارائه می نماید. (این بخش تا حدودی در قرارداد های طراحی پوشش داده می شود.)

  • برآورد دقیق مصالح مورد نیاز
  • ارائه لیست خرید به کارفرما
  • ارائه قیمت روز مصالح و برآورد هزینه و زمان اجرا
  • تدوین برنامه زمان بندی اجرا
  • تبیین طرح و روند اجرا برای پرسنل اجرایی
  • پیشگیری از بروز اشتباهات احتمالی با نظارت به موقع و تعامل با پرسنل اجرایی و کارفرما
  • مدیریت مصرف مصالح جهت جلوگیری از اتلاف
  • مدیریت اجرای طرح جهت انطباق با نقشه های اجرایی و رعایت ضوابط و استاندارد های مربوطه در اجرا

نظارت بر اجرا

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در زمینه نظارت بر اجرای ساختمان خود با ما در تماس باشید