Audio
تماس با ما

نام پروژه: آقای کریمی نژاد

محل پروژه : خیابان 28 صرافی

تاریخ اجرا: 1396_1397

متراژ: 298 متر مربع 

متراژ کل زیر بنا: 775 متر مربع

کارهای صورت گرفته توسط گروه معماری و خاک سازان :

طراحی، مشاوره، نظارت


  • مشاهده همه
  • تصاویر قبل از طراحی
  • طراحي نماي داخلي
  • طراحي نماي خارجي
  • حين اجراي پروژه
  • پايان كار
info@abokhaksazan.com

+98 71 3649 1890

+98 71 3649 1930

+98 71 3649 1891